چاپ
مجموعه: کتابخانه
تعداد بازدید: 3552

لیست کتابچه های انجمن نابینایان ایران نمایندگی شهرستان ارسنجان

ردیف

عنوان

جلد

1

وصال شیرازی شاعر نابینا

2

2

سید عبدالهادی شیزازی

2

3

صحبت لاری روشندل خطیب

2

4

زکریا رازی دانشمند و طبیب روشندل

2

5

ادیب نیشابوری استاد ادیبان معاصر ایران

2

6

آیت الله سید هبه الدین شهرستانی سلسله حبنان خاندان

2

7

دکتر خزائلی قانون گذار روشن دل

2

8

خدمات مرحوم حسین گلبیدی بنیان گذار مدرسه ناشنوایان

2

9

داوود انطاکی طبیب نابینا

2

10

رودکی شاعر روشندل

2

11

ناشنوایی در ادبیات فارسی

2

12

قانون گذاری برای معلولین

2

13

حلیه یا زیبا نگاشته

2

14

روز جهانی معلولین

2

15

افتتاحیه دفتر فرهنگ معلولین

2

16

فعالیت های مجلس شورای اسلامی

2

17

روز جهانی عصای سفید

2

18

سوره روشندلان

1

19

راهنمای فیلم معلولیت

1

20

توان نامه-فصل نامه مطالعاتی و اطلاع رسانی ویژه معلولیت

1

21

توان نامه- دو ماهنامه مطالعاتی و اطلاع رسانی ویژه معلولیت.

شماره2و3

22